PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Parkování a příjezd

  Parkování je možné v rámci areálu Golf Resortu Konopiště zdarma.  Pro naplánování příjezdu využijte Google mapy.

 • Vstupné a pokyny

  Veřejnost má vstup na všechny soutěžní dny turnaje zdarma. V areálu platí pravidla bezpečného pohybu po golfovém hřišti. Buďte obezřetní a choďte pouze ve vyznačeném prostoru. Nevstupujte do prostorů jamek, nebraňte hráčkám ve hře a nerušte je. Platí zákaz používání mobilních telefonů mimo tichý režim. Fotografování a pořizování videozáznamů během hry je s výjimkou akreditovaných osob nepřípustné. V areálu je zakázáno kouření. Pro případ první pomoci kontaktujte pořadatele. Respektujte jejich pokyny za každé situace. V případě přerušení hry pro bouřku opusťte otevřené prostory, vyvýšená místa, vyvarujte se stromů, golfových vozíků, plotů, železných konstrukcí a dalších nebezpečných míst.

 • Občerstvení

  Pro návštěvníky turnaje je zajištěno občerstvení v prostoru restaurace před hotelem-klubovnou. V blízkosti najdete též veřejné toalety.
  Platí zákaz vstupu do hráčských prostor restaurace a šaten.


Golf Resort Konopiště

Tvoršovice 27, 256 01 Bystřice

 • Detaily turnaje

Seznam hráček, startovní listinu s časy a průběžné skóre zajišťuje: LET Access Series.

Prohlédněte si také plánek hřiště.