PRO PARTNERY

PRO-AM 12.ČERVNA 2018

Účast je možná pouze na základě předchozí pozvánky.

Program:
09:00 - 10:30 Registrace hráčů, snídaně
10:30               Slavnostní zahájení
11:00              Cannon start
16:30 - 17:00 Návrat do klubovny
17:00              Players party
                       Vyhlášení výsledků
                       Akrobatická letecká show

AREÁL

Parkoviště je vyznačeno informačními tabulemi. 

Občerstvení je zajištěno v prostorách klubovny a terasy.

Pohyb po areálu je možný pouze pěšky. 

Prohlédněte si plánek hřiště.